bn5
bn2
B3
B4
B1

Tin tổng quát

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

537 Đã xem
File đính kèm: Tải file Xem file
Chiều 29/4/2022 Bệnh viện Da liễu tỉnh tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 Tuần lễ năm nay với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”; nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh  an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi mọi người cùng hành động để có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả.

Hình 1 - Chi đoàn Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận

Trong Tuần lễ sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi với nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở đơn vị.

Hình 2 - Chi đoàn Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận

Thời gian tổ chức hưởng ứng Tuần lễ từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2022, có thể kéo dài đến ngày môi trường thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện khác.

Hình 3 - Chi đoàn Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận

Phòng KHTH-BVDL

Top