bn5
bn2
B3
B4
B1

Tin tổng quát

Ngày Nước thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

154 Đã xem
File đính kèm: Tải file Xem file
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.
Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.
 
Chủ đề Ngày Nước Thế giới năm 2024 cũng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước. Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 2,2 tỷ người chưa được tiếp cận với nước sạch.  Do vậy, Chủ đề Ngày Nước thế giới năm nay cũng hướng đến kêu gọi Chính phủ các quốc gia cần có những hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu với trọng tâm cốt lõi là thực hiện các hoạt động hỗ trợ để đạt được mục tiêu Phát triển Bền vững 6: Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.