bn5
bn2
B3
B4
B1

Khoa Thẩm mỹ da - Laser

Khoa Thẩm mỹ da và Laser là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác Thẩm mỹ da và Laser.

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Lập kế hoạch dự trù mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, thuốc, mỹ phẩm, vật tư tiêu hao liên quan đến hoạt động chuyên môn của khoa để phục vụ bệnh nhân, khách hàng.

3. Tư vấn, hướng dẫn người bệnh, khách hàng về chăm sóc, điều trị, sử dụng thuốc, mỹ phẩm an toàn, hiệu quả.

4. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật, đốt điện, đốt laser CO2… trong điều trị bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

5. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao trong điều trị, chăm sóc, thẩm mỹ da cho người bệnh, khách hàng.

6. Định kỳ chuẩn thức các quy định, quy trình kỹ thuật về laser và thẩm mỹ, kỹ thuật chăm sóc da để đảm bảo chất lượng.

7. Thông tin kịp thời các loại thuốc, mỹ phẩm mới, các quy trình chuyên môn mới để tập huấn cho nhân viên trong khoa và áp dụng cho Bệnh viện.

8. Tổ chức tốt công tác hành chính trong khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định. Lưu trữ tài liệu, sổ sách và thống kê báo cáo số liệu, công tác điều trị theo quy định.

9. Tổng hợp, thống kê và báo cáo số liệu, hoạt động của khoa theo quy định.

10. Tham gia thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 

Danh sách Bác Sĩ

Top