bn5
bn2
B3
B4
B1

Khoa Khám Bệnh

 

Khoa Khám bệnh là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác khám, chữa bệnh ngoại trú.