bn1
bn2
B3
B4
bn5

Khoa Cận Lâm Sàng - Dược

Khoa Cận lâm sàng - Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác cận lâm sàng và công tác dược.

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm và khoa dược.

Căn cứ vào kế hoạch chung của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa Cận lâm sàng - Dược và tổ chức thực hiện.

 

I. Công tác xét nghiệm

1. Tổ chức tốt công tác lấy, nhận bệnh phẩm và công tác thường trực xét nghiệm phục vụ bệnh nhân phong, da, bệnh lây qua đường tình dục (kể cả người bệnh có HIV/AIDS).

2. Thực hiện tốt các xét nghiệm hóa sinh, vi sinh, huyết học để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

3. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo tính chính xác các xét nghiệm.

4. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

5. Có kế hoạch dự trù mua sắm các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử, các sinh phẩm và vật tư tiêu hao để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

6. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

II. Công tác dược

7. Xây dựng danh mục và rà soát, đối chiếu việc sử dụng thuốc - vật tư tiêu hao, sinh phẩm sử dụng tại bệnh viện theo đúng quy trình, quy định.

8. Lập kế hoạch dự trù thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao sát nhu cầu sử dụng của Bệnh viện theo Danh mục đã được Giám đốc phê duyệt.

9. Tổ chức tốt công tác đặt hàng, cung ứng, xuất, nhập thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao theo quy định.

10. Theo dõi quản lý, kiểm tra, bảo quản thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao trong kho chính, kho cấp phát lẻ và nhà thuốc Bệnh viện theo quy định.

11. Tổ chức dây chuyền cung ứng thuốc tại kho chính, kho cấp phát lẻ, các khoa, phòng và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống bệnh phong theo quy định.

12. Phối hợp các khoa, phòng có liên quan trong công tác kiểm kê và kiểm tra việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định.

13. Lập và lưu trữ sổ sách, thống kê báo cáo, bàn giao, hủy, trả thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đúng quy định.

14. Thông tin kịp thời các loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm mới, sản phẩm thuốc không đạt chất lượng. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lý, có hiệu quả các loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm cho các khoa trong Bệnh viện.

15. Tổ chức tốt công tác hành chính trong khoa. Lưu trữ tài liệu, sổ sách và thống kê báo cáo số liệu, công tác điều trị theo quy định.

16. Tổng hợp, thống kê và báo cáo số liệu, hoạt động của khoa theo quy định.

17. Tham gia thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Danh sách Bác Sĩ

Nội dung chúng tôi sẽ cập nhật sau !
Top