bn1
bn2
B3
B4
bn5

Khoa Điều Trị Tổng hợp và KSNK

Khoa Điều trị tổng hợp và kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác khám, chữa bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; khám, chữa bệnh phong và phục hồi chức năng cho bệnh phong.

I. Công tác khoa 

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

2. Tổ chức tiếp nhận người bệnh từ các khoa chuyển đến: khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh trong khoa.

3. Sắp xếp các buồng bệnh liên hoàn, hợp lý theo từng nhóm bệnh để đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm bệnh.

4. Tổ chức công tác khám, chữa bệnh cho người mắc bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (kể cả người bệnh có HIV/AIDS), bệnh phong và các vấn đề của bệnh phong từ tuyến dưới chuyển lên và từ khoa khác chuyển vào theo đúng quy định.

5. Tổ chức công tác phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh phong bị tàn tật theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

6. Thực hiện vật lý trị liệu – phục hồi chức năng cho người bệnh phong. Phối hợp các khoa, phòng có liên quan để hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng trong cộng đồng.

7. Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24 giờ.

8. Tổ chức tốt công tác hành chính trong khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định. Lưu trữ tài liệu, sổ sách và thống kê báo cáo số liệu, công tác điều trị theo quy định.

9. Tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng trong công tác truyền thông giáo dục về phòng, chống bệnh da, bệnh phong, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (kể cả người bệnh có HIV/AIDS) trong Bệnh viện và tham gia công tác phòng, chống bệnh phong trong cộng đồng.

10. Tham gia thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết công tác điều trị và chăm sóc người bệnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công 

II. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

12. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

13. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 14. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.

15. Kiểm tra, đôn đốc VC-NLĐ, giáo viên, sinh viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

16. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.

17. Quản lý, giám sátthực hiện các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn Bệnh viện.

18. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

19. Tham gia cùng khoa Cận lâm sàng - Dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

20. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

21. Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho cấp trên theo quy định.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

Danh sách Bác Sĩ

Top