bn5
bn2
B3
B4
B1

Thông báo

Thư mời báo giá gói thầu in ấn phục vụ khám chữa bệnh năm 2024

Đã xem: 116
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Kính gửi:  Quý Công ty có năng lực cung cấp

Căn cứ nhu cầu sử dụng và dự trù của các khoa, phòng. Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận tổ chức mời báo giá gói thầu in ấn phục vụ khám chữa bệnh năm 2024 do Bệnh viện làm chủ đầu tư.

Quý Công ty có nhu cầu tham gia đề nghị gửi báo giá thực hiện cung cấp thông tin báo giá với yêu cầu theo phụ lục đính kèm để chúng tôi xem xét, đánh giá.

Thời gian để quý Công ty gửi báo giá chậm nhất đến trước 11 giờ 00 ngày 04/3/2024. Chúng tôi không xem xét đánh giá đối với báo giá nộp sau thời điểm nêu trên.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Huỳnh Cường, Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận.

 Số điện thoại: 0917.780.700

Địa chỉ: 133 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Rất mong sự tham gia báo giá của quý Công ty./.

Link tải công văn: http://benhviendalieubinhthuan.vn/Uploads/files/CongVan/Thu%20moi%20bao%20gia%20In%20an%20nam%202024.pdf

Top