bn5
bn2
B3
B4
B1

Thông báo

Công văn mời báo giá: gói thầu Sửa chữa, nâng cấp thiết bị văn phòng, truyền thông, hệ thống mạng internet, thông tin liên lạc năm 2024 do Bệnh viện làm chủ đầu tư.

Đã xem: 62
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Thời gian để quý Công ty gửi báo giá chậm nhất đến trước 11 giờ 00 ngày 04/3/2024. Chúng tôi không xem xét đánh giá đối với báo giá nộp sau thời điểm nêu trên.

tải file Công văn 76/BVDL-KHTH

Top