bn5
bn2
B3
B4
B1

Công Văn

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Công văn Hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học năm 2024

Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Năm 2024, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
30/05/2024
Công văn 1611 /SYT-VP

tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
23/04/2024
Công Văn Nghị quyết số 117/NQ-CP

Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
30/07/2023
Công văn Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy an Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
07/12/2023
Công văn Kết luận số 48-KL/TW

Kết luận số 48/KL của Bộ Chính trị ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
30/01/2023
Công văn Nghị quyết số 37-NQ/TW

Nghị Quyết của Bộ Chính Trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
24/12/2018
Công văn 104/MT-SKMT ngày 03/4/24 của Cục quản lý môi trường y tế

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây nguyên. Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có nguy cơ gây nên hạn hán, thiếu nước sạch cho sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người lao động

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
03/04/2024
Công văn Quyết định số 1198/QĐTTg

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
13/10/2023
Công văn 2751/SYT-NV

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2023

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
05/07/2023
Công Văn 2735 /SYT-VP

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 (đợt 2)

Tập tin đính kèm:

Xem chi tiết
05/07/2023
Top