bn1
bn2
B3
B4
bn5

Thông báo

Ngành Y tế có nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

Đã xem: 422 Ngày đăng: 20/04/2018
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn ngành Y tế (CĐNYT) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, vận động nữ CNVCLĐ phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực và phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; động viên nữ CNVCLĐ tiếp tục học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động người nữ công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy manh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ luật lao động bổ sung, những chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

 

 

 

CĐCS Trường Cao đẳng Y tế tổ chức tuyên truyền lịch sử 08/3

 

 

 

 

Có thể thấy, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ ở các cấp CĐCS rất sôi nổi và phong phú, mỗi đơn vị mô hình hoạt động, có những nét nổi bật riêng. Ngày này đã thực sự trở thành ngày hội của chị em phụ nữ. Đặc biệt, đối với CNVCLĐ sau khi đón tết cùng gia đình, trở vào làm việc họ lại đón thêm niềm vui khi doanh nghiệp, cơ quan CĐCS tổ chức sân chơi ý nghĩa này. Tạo thêm mối quan hệ giao lưu, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Được quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần, CNVCLĐ cảm thấy có thêm niềm vui, nỗ lực làm việc để cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp đạt, vượt chỉ tiêu đề ra.

 

* Một số hình ảnh hoạt động của các CĐCS thuộc CĐNYT

 

Top