bn1
bn2
B3
B4

Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám bệnh là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác khám, chữa bệnh ngoại trú.

1. Thực hiện việc thu phí, tiếp đón, hướng dẫn người bệnh đến khám bệnh và điều trị ngoại trú. Tư vấn, chuyển người bệnh vào khoa điều trị khi có chỉ định điều trị nội trú, chỉ định thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật cao trong điều trị, chăm sóc thẩm mỹ da.

2. Tổ chức thực hiện công tác khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh ngoại trú. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế chuyên môn.

3. Tổ chức công tác tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, phân loại người bệnh theo mức độ nặng nhẹ, tính chất bệnh, tổ chức dây chuyền cấp cứu ban đầu có hiệu quả trong khoa.

4. Khi khám bệnh nếu phát hiện các trường hợp bệnh dịch, những sai sót do tuyến dưới chuyển đến, phải báo cho phòng Kế hoạch tổng hợp để thông báo đến cơ sở có liên quan.

5. Tổ chức tốt công tác hành chính khoa, đảm bảo ghi chép, cập nhật chính xác số liệu người bệnh đến khám bệnh tại khoa. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định.

6. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh với các hình thức thích hợp.

7. Tổng hợp, thống kê và báo cáo số liệu, công tác khám, chữa bệnh của khoa.

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khám và điều trị bệnh.

9. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế về chuyên ngành da liễu.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 

Danh sách Bác Sĩ

Top