bn1
bn2
B3
B4

Tổng quan về bệnh viện

Giới thiệu Bệnh Viện Da Liễu Bình Thuận

861 Đã xem
File đính kèm:
Chào mừng bạn đến với Bệnh Viện Da Liễu tỉnh Bình Thuận.

1. Trước năm 1986: Khoa Da liễu được hình thành năm 1975 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thuận Hải.

2. Năm 1986 – 2001: Khoa Da liễu được nâng cấp lên thành Trạm Da liễu trực thuộc Sở Y tế Thuận Hải. Mô hình tổ chức: 1 phòng khám ngoại trú cho bệnh nhân phong, hoa liễu, da, 01 tổ công tác tuyến thực hiện công tác khám phát hiện và điều trị cho bệnh nhân phong tuyến dưới.

3. Từ năm 2002 đến năm 2007: Trạm Da liễu được sáp nhập thành Khoa da liễu của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bình Thuận (gồm 4 khoa: khoa Da liễu, khoa Lao, khoa Tâm thần, khoa Mắt). Mô hình tổ chức: 1 tổ công tác tuyến, 1 phòng khám phong, da liễu, 1 phòng mổ, 2 phòng nội trú điều trị lỗ đáo.

4. Tháng 4/2007 đến 12/2014: Thành lập Trung tâm Da liễu Bình Thuận. Mô hình tổ chức: 2 phòng, 4 khoa.

5. 01/01/2015: Trung tâm Da liễu tỉnh Bình Thuận được được nâng cấp thành Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận với quy mô 40 giường bệnh.

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN

Vị trí, vai trò:

1. Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh da liễu cao nhất của tỉnh. Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Bệnh viện có chức năng thực hiện các lĩnh vực về phòng bệnh, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh phong, bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên địa bàn tỉnh. Là cơ sở đào tạo chuyên ngành da liễu cho tuyến dưới; chỉ đạo tuyến; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sức khỏe nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng các kế hoạch, chương trình dài hạn, hàng năm về triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh phong, khám, chữa bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên địa bàn tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh phong, bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc, thẩm mỹ da cho nhân dân trong tỉnh.  

 

3. Tư vấn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh phong, bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

4. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức trong Bệnh viện và trong hệ thống mạng lưới chuyên khoa da liễu tuyến dưới của tỉnh. Là cơ sở giảng dạy, thực hành về chuyên khoa da liễu cho sinh viên của Trường Cao đẳng y tế tỉnh Bình Thuận.

5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo trong lĩnh vực chuyên khoa da liễu.

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức và triển khai mạng lưới phòng, chống bệnh phong, bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong toàn tỉnh. Theo dõi, giám sát hỗ trợ tuyến dưới và định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của chương trình phòng, chống bệnh phong, bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tiếp nhận việc chuyển giao và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của tuyến trên. Tổ chức triển khai các chương trình và dự án y tế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học bệnh da liễu; hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực đào tạo; tiếp nhận công nghệ kỹ thuật mới, hỗ trợ về khám, chữa bệnh, tài chính và phương tiện làm việc cho Bệnh viện theo quy định. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về lĩnh vực chuyên ngành da liễu thuộc phạm vi của Bệnh viện theo quy định Nhà nước.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện bao gồm: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện; tạo thêm nguồn kinh phí cho Bệnh viện từ các dịch vụ y tế, viện phí, bảo hiểm y tế. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Top