bn1
bn2
B3
B4

Nhân sự

Đội ngũ nhân sự của Bệnh Viện Da Liễu Bình Thuận

926 Đã xem
File đính kèm:
Đội ngũ nhân sự của Bệnh Viện Da Liễu đều được chọn lựa không những dựa trên trình độ chuyên môn cao mà còn tâm huyết không ngừng thúc đẩy cho sự phát triển chung của toàn bệnh viện. Sự đồng bộ trong đội ngũ nhân sự, phối hợp chặt chẽ giữ các chuyên khoa trong Bệnh viện luôn được ưu tiên thúc đẩy là mấu chốt dẫn đến những thành quả.
 
Nguyễn Thị Phượng Trưởng phòng Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Nguyễn Thị Thanh Thúy Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
Lê Thị Kim Hồng Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn
Nguyễn Trường Công Phó Trưởng phòng Phòng KHTH - Chỉ đạo tuyến
Đặng Văn Khiểu Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
 Phan Ngọc Bửu Phó Trưởng phòng Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Nguyễn Hoàng Quốc Bảo Trưởng khoa  Khoa Điều trị tổng hợp
Trần Hữu An  Trưởng khoa  Khoa Khám
Ngô Duy Cường Trưởng khoa  Khoa Cận Lâm Sàng - Dược
Đặng Hưng Toàn Phó Trưởng khoa Khoa Điều trị tổng hợp
Lê Thị Ngọc Vân Phó Trưởng khoa Khoa Cận Lâm Sàng - Dược

 

Top