bn1
bn2
B3
B4

Thông báo

Bệnh viện đa khoa Khu vực thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Đã xem: 246 Ngày đăng: 20/04/2018
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi có 341 CCVCNLĐ, trong đó trình độ sau Đại học và Đại học có 93 CBVC, với tổng số bác sỹ là 50/22 bác sỹ sau ĐH, số còn lại là Cao đẳng, Trung cấp, Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên,…

Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở của Bệnh viện đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC), hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy quyền dân chủ của viên chức và người lao động trong việc tham gia xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, làm rõ quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tại đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

 

Đoàn viên công đoàn Bệnh viện phát biểu tại buổi làm việc

 

Trong năm qua, việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động được công khai, minh bạch hơn, chất lượng thỏa ước lao động tập thể được nâng lên, quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định, tiến bộ trong Bệnh viện, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Thông qua Hội nghị CCVCNLĐ hàng năm, người lao động đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia ý kiến, đề xuất nhiều sáng kiến, kiến nghị góp phần hoàn thiện nội quy, quy chế điều hành quản lý hoạt động của đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cơ sở có sự quyết tâm xây dựng tập thể Bệnh viện dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, triển khai và có sự đột phá trong việc thực hiện tốt Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, phát triển, mở rộng các dịch vụ chuyên môn; chuyên sâu, công tác xã hội hóa, cơ sở vật chất, thu viện phí, đổi mới công tác thu, chi tài chính minh bạch; nâng cao đời sống cho CNVCNLĐ. Qua kết quả khảo sát, bệnh viện là một trong những đơn vị thực hiện tốt Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, là đơn vị rất quan tâm và dẫn đầu trong công tác xã hội hóa trong toàn ngành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCNLĐ tại Bệnh viện.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những kết quả mà Công đoàn và chính quyền của Bệnh viện đã đạt được và đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn mà Sở Y tế giao, tiếp tục quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCNLĐ. Đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ y, bác sỹ đảm bảo tính dân chủ, công bằng, tiếp tục có đội ngũ kế thừa để bảo vệ, chăm sóc và phục vụ người bệnh được tốt hơn xứng đáng là bệnh viện hạng II của tỉnh nhà.

 

* Một số hình ảnh tại buổi làm việc với Bệnh viện

 

Top