bn1
bn2
B3
B4

Lịch khám bệnh

Hình Ảnh
Bác Sĩ
Phòng khám
Lịch khám
Lịch khám

BSCKI. Trần Hữu An

Trưởng Khoa

Xem hồ sơ

Trực Nội Trú

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Nội trú: Thứ 4; Thứ 7

Lịch khám

Bs. Lê Vũ Uyên Nhi

Bác sĩ

Xem hồ sơ

Trực Nội Trú

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Nội trú: Thứ 2; Thứ 5; chủ nhật

Lịch khám

BS. Nguyễn Trường Công

Phó Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Xem hồ sơ

Trực Nội Trú

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Nội trú: Thứ 3; Thứ 6

Lịch khám

BSCKII. Lê Huỳnh Phúc

Giám đốc

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Khoa khám: Thứ 4

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 2

Lịch khám

BSCKII. Nguyễn Hoàng Quốc Bảo

Phó Giám đốc

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Khoa khám: Thứ 3, Thứ 6

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 5

Lịch khám

Bs. Đinh Thị Trúc Phương

Bác sĩ

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Khoa khám: Thứ 2 đến Thứ 6

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 3; 6

Lịch khám

BSCKI. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Khoa khám: Thứ 2, Thứ 5

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 4

Top