bn1
bn2
B3
B4
bn5

Lịch khám bệnh

Hình Ảnh
Bác Sĩ
Phòng khám
Lịch khám
Lịch khám

BSCKI. Trần Hữu An

Trưởng Khoa

Xem hồ sơ

Trực Nội Trú

Trực Nội trú 

Lịch khám

Bs. Lê Vũ Uyên Nhi

Bác sĩ

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

  

Lịch khám

BS. Lê Thị Thu Trang

Bác sĩ

Xem hồ sơ

Nội Trú

  

Lịch khám

BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bác sĩ

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Khoa khám: Thứ 2; 4

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 2; 3

Lịch khám

BSCKII. Nguyễn Hoàng Quốc Bảo

Phó Giám đốc

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

   

Lịch khám

Bs. Đinh Thị Trúc Phương

Bác sĩ

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Khoa khám: Thứ 3, 4, 5, 6

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 5,6

Lịch khám

BSCKI. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Xem hồ sơ

Khoa khám và Khoa Thẩm Mỹ Laser

Khoa khám: Thứ 2, 3, 5, 6

Khoa Thẩm Mỹ Laser: Thứ 4

Top