bn1
bn2
B3
B4
bn5

Khoa Điều Trị Tổng hợp và KSNK

Khoa Điều trị tổng hợp là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác khám, chữa bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; khám, chữa bệnh phong và phục hồi chức năng cho bệnh phong.

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

2. Tổ chức tiếp nhận người bệnh từ các khoa chuyển đến: khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh trong khoa.

3. Sắp xếp các buồng bệnh liên hoàn, hợp lý theo từng nhóm bệnh để đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm bệnh.

4. Tổ chức công tác khám, chữa bệnh cho người mắc bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (kể cả người bệnh có HIV/AIDS), bệnh phong và các vấn đề của bệnh phong từ tuyến dưới chuyển lên và từ khoa khác chuyển vào theo đúng quy định.

5. Tổ chức công tác phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh phong bị tàn tật theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

6. Thực hiện vật lý trị liệu – phục hồi chức năng cho người bệnh phong. Phối hợp các khoa, phòng có liên quan để hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng trong cộng đồng.

7. Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24 giờ.

8. Tổ chức tốt công tác hành chính trong khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định. Lưu trữ tài liệu, sổ sách và thống kê báo cáo số liệu, công tác điều trị theo quy định.

9. Tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng trong công tác truyền thông giáo dục về phòng, chống bệnh da, bệnh phong, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (kể cả người bệnh có HIV/AIDS) trong Bệnh viện và tham gia công tác phòng, chống bệnh phong trong cộng đồng.

10. Tham gia thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết công tác điều trị và chăm sóc người bệnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

Danh sách Bác Sĩ

Top