bn5
bn2
B3
B4
B1

Thông báo

Kế hoạch tuyển dụng bác sĩ năm 2022

Đã xem: 320
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Tất cả nội dung liên quan đến tuyển dụng bác sĩ năm 2022 được đăng tại trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: syt.binhthuan.gov.vn/Thông báo. Trường hợp có vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 0252.3822133 để được hướng dẫn. Sở Y tế thông báo để các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm được biết, thực hiện./

 

 

Top